STENGL IT AKADEMIE je tento rok pre každého IT-čkára, ktorý má znalosť nemčiny aspoň na B1. Získaj kurz IT nemčiny zadarmo!

 
Spoločenská zodpovednosť
13.09.2021

"Pochádzaš z IT oblasti a ovládaš nemčinu aspoň na úrovni B1? Máš 18 rokov a chceš si zlepšiť znalosť nemeckého jazyka v IT terminológii? Absolvuj kurz STENGL IT AKADEMIE!"

O dôležitosti cudzieho jazyka sme písali už neraz. Ako nám potvrdil prieskum agentúry AKO, až 75% ITčkárov považuje znalosť nemčiny za veľkú výhodu. A my tiež. Znalosť nemeckého jazyka otvára pracovné príležitosti v omnoho širšom spektre, nakoľko veľa IT projektov prebieha v zahraničí a na Slovensku, dopyt po nemecky hovoriacich IT odborníkoch stúpa.

Tento ročník je výnimočný! 

V roku 2021 sme sa rozhodli, že STENGL IT AKADEMIE bude bez obmedzení v počte a zapojiť sa môže každý, kto má znalosť nemčiny minimálne na úrovni B1 a pochádza z IT sektora. V spoločnosti si uvedomujeme situáciu s nemecky hovoriacimi IT odborníkmi veľmi dobre, a preto sme sa rozhodli sprístupniť kurz úplne pre každého, kto splní podmienky a prejde výberovým konaním v podobe testov. Kurz bude prebiehať prostredníctvom našej moderne riadene e-learningovej platformy educate2me a účastníci sa počas kurzu zamerajú na rôzne témy, ktorými ich prevedie kurz.

Čo ti kurz STENGL IT AKADEMIE ponúkne?

Okrem praktických rád z IT sveta sa tiež dozvieš, ako efektívne realizovať a organizovať pracovné stretnutia. Najvýznamnejšia súčasť kurzu je však orientovaná práve na správnu formuláciu a interpretáciu postupu práce v rámci realizácie IT projektu, príp. inštrukcií k support centru. Absolventi sa prostredníctvom kurzu naučia správnej formulácii, definícii IT procesov a zároveň sa naučia tvoriť diagramy dátových tokov. Ďalej sú to napríklad rady a tipy ako správne napísať a vytvoriť používateľskú príručku. 

Okrem zmienených tematických okruhov si účastníci z kurzu odnesú aj definície špecifických výrazov, s ktorými sa môžu stretávať na dennej báze a taktiež sa dozvedia, čo sa skrýva za pojmami ako Netzwerk, Schnittstelle, Datenbanksicherung, Fachkonzept a mnohé ďalšie. 

Zapoj sa ešte dnes!

Ak si ITčkár, ktorý si chce zlepšiť znalosť nemčiny, posunúť svoje znalosti na vyššiu úroveň a rozšíriť si svoje možnosti v rámci kariéry, zapojiť môžeš na našom webe www.stenglakademie.sk.

 


 

Ďalšie novinky