Mapové aplikácie pre monitorovanie seizmických otrasov

 
Projektové novinky
01.04.2022

Na rakúskom trhu pôsobíme už viac ako 18 rokov a plnohodnotne zastávame úlohu dodávateľa IT kapacít v segmente IT Sourcingu. Naše portfólio klientov sa neustále rozrastá a prináša množstvo nových a zaujímavých príležitostí. 

Náš nový partner ako globálny poskytovateľ inovačných služieb dodáva produkty pre koncových klientov, zakladajúce sa na najnovších technológiách. Patrí tiež k lídrom v oblasti udržateľnosti a ekologického dizajnu produktov a služieb. 

Keď si myslíte, že projekt už nemôže byť zaujímavejší. Vtedy sa objaví nová výzva.

Vďaka dlhoročnému technologickému a doménovému know-how v oblasti geografických informačných systémom, ako aj mapových aplikácií sa nám darí podporovať koncového zákazníka s mimoriadne zaujímavým poslaním.

Organizácia komplexného zákazu jadrových skúšok CTBTO so sídlom vo Viedni dohliada na dodržiavanie medzinárodnej zmluvy o zákaze jadrových skúšok na celej planéte. K nosným systémom tejto inštitúcie patrí medzinárodný monitorovací systém IMS, ktorý sa skladá z 337 zariadení. Hlavnou úlohou je monitorovanie planéty a sledovanie príznakov jadrových výbuchov. 

IMS využíva najmodernejšie technológie na odhalenie jadrovej aktivity. A to seizmické technológie, ktoré monitorujú rázové vlny na Zemi. Hydroakustiku, ktorá dokáže odhaliť zvukové vlny v oceánoch. Infrazvuk ten na povrchu dokáže rozpoznať nízkofrekvenčné zvukové vlny a v neposlednom rade je to rádionuklid, za pomoci ktorého sa v atmosfére merajú rádioaktívne častice a vzácny plyn.

Naša účasť na projekte

STENGL experti participujú na rozvoji mapovej aplikácie na monitorovanie a evidenciu seizmických, ale aj iných otrasov po celom svete. Naša úloha spočíva predovšetkým v oblasti zastrešovania GIS expertízy a vývoja. Poskytujeme konzultácie a pripravujeme plán na rozvoj nových funkcionalít internej aplikácie, realizujeme aj samotný vývoj, implementáciu a testovanie. Na projekte sa využívajú technológie JAVA, Spring, Oracle DB a mnohé ďalšie. 

Vďaka výzvam na projektoch pre medzinárodných partnerov sa posúvame ďalej. Je pre nás obzvlášť dôležité zdôrazniť, že participácia na úlohách pre spoločnosť s týmto nesmierne dôležitým poslaním a veľkým dôrazom na ochranu sveta pred jadrovými výbuchmi predstavuje pre nás skutočnú víziu. Sme radi, že môžeme zužitkovať roky našej praxe v oblasti vývoja geografických informačných systémov a naše know-how, aby sme prispeli k ochrane a bezpečnému životu na našej planéte. 

Ďalšie novinky