Český STENGL oslávil výročie! 20 rokov biznisu nám prinieslo veľa úspechov, ale aj prekvapivých momentov, ktoré sme úspešne zvládli.

 
Projektové novinky
31.07.2022

"Potenciál je nutné využiť vtedy, keď príde, príležitosti unikajú a nečakajú večne."

Ako sme začínali s podnikaním v Českej republike? Čomu sme počas vývoja čelili a aké posolstvo si odnášame do budúcnosti? Aký bol vlastne príbeh českého STENGL?

Pri príležitosti oslavy 20 rokov od založenia sme si dovolili pripraviť rozhovor s naším českým riaditeľom Martinom Košútom, ktorý za touto pobočkou stojí už od jej počiatkov.

Dôležité je podotknúť, že poslanie českého STENGL tkvie práve v sourcingových aktivitách, ktoré sú dušou mnohých projektov, na ktoré dodávame IT špecialistov z Českej republiky. V súčasnosti sa môžeme pochváliť klientami hlavne z oblastí ako sú automotive, telekomunikácie, energetika, bankovníctvo a poisťovníctvo, výroba či štátna a verejná správa.

Rovnako ako bol príbeh slovenskej strany STENGL vypovedaný, nesmie tomu byť inak ani v tomto prípade. Český STENGL si tiež prežil turbulentné roky vrátane rôznych úskalí, hospodárskych kríz, legislatívnych obmedzení alebo pandémie covidu. To však nezmenilo naše presvedčenie a snahu adaptovať sa na bežiace zmeny a rýchlo sa meniaci svet biznisu.

Vo firme pôsobíte už vyše 20 rokov. Čo bolo motiváciou zriadiť pobočku v Českej republike?

S rozvíjajúcim sa trhom a zvyšujúcim sa dopytom po českých a slovenských IT odborníkoch v Nemecku a Rakúsku bolo potrebné rozšíriť pole pôsobnosti a založiť pobočku v Čechách. Podarilo sa nám vybudovať úspešné obchodné kanály v daných krajinách. Hoci cesta nebola jednoduchá, keďže sme začínali na zahraničnom trhu a následne vybudovali národné pobočky v Čechách a na Slovensku, pracovali sme koncepčne a biznis sa nám podarilo rozbehnúť. Motivácia bola učiť sa z nemeckej precíznosti a kvality.

Čo viedlo českého IT konzultanta odísť v tej dobe od rodiny a ísť pracovať do cudzej krajiny?

Českí konzultanti, ktorí pracovali na projektoch v nemecky hovoriacich krajinách mali rôznu motiváciu. Najčastejšou bolo vysoké finančné ohodnotenie a nepochybne aj nadobudnuté skúsenosti, ktoré mohli konzultanti na projekte získať. Veľkí klienti poskytovali široké technologické možnosti a priestor na rast.

Spomínate si ešte na prvý veľký úspech?

Začiatky neboli jednoduché, no stáli za to! O to viac, keď sa dostavili prvé úspechy. Keďže naši konzultanti a vývojári sa osvedčili svojou kvalitou práce, náš úspech začal naberať na obrátkach. Prvým významným momentom bola participácia približne ôsmich expertov na projekte v Nemecku u klienta z oblasti riešenia pre inteligentné logistické systémy.

Začiatky boli zaujímavé aj v tom, že sa nám podarilo participovať na unikátnom projekte v oblasti riadenia premávky autonómnych vozidiel.

V čom myslíte, že tkvie vaše tajomstvo úspechu?

Naša jedinečnosť nám pomohla na ceste za cieľom. V časoch, keď bol bodyshop na Slovensku a v Česku ešte v plienkach sme v rámci nemeckého trhu túto medzeru efektívne vypĺňali čím sme si vydláždili cestičku ku kvalitným partnerským vzťahom.

Ku každej jedinečnej osobnosti IT špecialistu pristupujem individuálne, inak to nebolo ani na začiatku mojej kariéry. To je môj kľúč k úspechu, ktorý som čerpal z Nemecka. Či to bol analytik, architekt alebo Business Process konzultant, pre mňa to znamenalo komplexnú starostlivosť a stopercentné nasadenie pre takéhoto človeka, ktorý sa rozhodol pre nás pracovať. Riešil som všetko od technologického pozadia projektu až po to, kde bude daný človek v Nemecku bývať, keď ho alokujeme na projekt. Remote vtedy neexistoval a pre nás úspešný biznis neznamenal len človeka umiestniť na projekt, ale zároveň mu byť aj oporou v živote, ktorý si v nemecky hovoriacej krajine vybral.

„STENGL mi dáva príležitosť reagovať na globálne IT trendy s lokálnou podporou“

Martin Košút

Ako Covid ovplyvnil váš biznis?

Boli to krušné časy pre všetkých podnikateľov, či malých alebo veľkých. Ale ako mnohí iní, aj my sme úspešne obstáli. V rámci projektov došlo k masívnym škrtom, mnohé projekty boli pozastavené, prípadne zrušené bez náhrady.

Držíme spolu pohromade už 25 rokov, v čom je naša sila. Hoci je trh turbulentný a dýchajúci organizmus, naša spolupráca, vzájomné vzťahy a spoločná vízia veci robiť inak a lepšie, aby sme sa prispôsobili trhu z nás robí skvelý tím a spoločníkov na ceste k úspechu.

Ako vnímate mladú generáciu v rámci IT sféry v Českej republike v súčasnosti?

Ja osobne mladých neškatuľkujem, ale práve naopak. V českom STENGL sa im snažíme umožniť prienik do sveta IT. Hoci som aj ja vnímal mladú generáciu mierne skepticky, musím povedať, že som sa zmýlil. Dnes viem, že v sebe nesú smelosť a odhodlanie sa zlepšovať a pracovať na sebe každý deň, aby dosiahli svoje ciele.

Za posledných pár rokov sme sa otvorili práve juniornejším a menej skúseným vývojárom, ktorí, ale v sebe stále majú chuť pracovať a jasné ciele. Úspešne sa nám darí umiestňovať ich v rámci projektov v sektore bankovníctva, farmácie či štátnej správy, primárne sa orientujú na testing a junior vývoj.

Okrem toho sa však špecializujeme na odborníkov v oblasti projektového riadenia, architektov, Business Process konzultantov, analytikov, expertov pre dátovú analýzu a ďalších. Nesmieme zabudnúť zmieniť ani test analýzy a implementácie SAP.

Hoci sa trh mení a je stále dynamickejší a živší. Každé podnikanie má svoje horšie a lepšie obdobia, v ktorých musíme správne reagovať, aby sme dokázali pokračovať v úspešnom biznise aj v budúcnosti.

Do mladej generácie vkladáme veľké nádeje a vidíme v nej perspektívu, ktorú je potrebné oceniť. Hoci jej mnohí z nás nerozumejú tak, akoby chceli, je to generácia plná rozumných, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí majú jasné vízie a ciele a neboja sa ich nasledovať.

Ďalšie novinky