Informácia o mimoriadnych fyzických odpočtoch plynu

 
Projektové novinky
04.01.2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR bude v termíne od 1.1.2024 do 30.6.2024 vykonávaný mimoriadny fyzický odpočet pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti) zaradených v odpočtových cykloch R07 až R11 (tzn. odberné miesta, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl – november.)

Vykonaním tohto mimoriadneho fyzického odpočtu nie je dotknutá povinnosť SPP – distribúcia, a.s. realizovať štandardné fyzické odpočty v odpočtových cykloch R07 až R11 v roku 2024. Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom (tzn., že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu).

Z vyššie uvedených dôvodov prosíme o maximálnu súčinnosť pri vykonávaní odpočtu a dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať, aby ste našim odpočtárom umožnili prístup k plynomeru.

S úctou,

Stengl, a.s. v spolupráci s SPP-distribúcia, a.s.

Ďalšie novinky